PORL

ترجمه مقاله تعیین‌ کننده‌ های مدیریت داده‌های اصلی توسط سازمان‌های دولتی محلی: یک مطالعه تجربی

ترجمه مقاله تعیین‌ کننده‌ های مدیریت داده‌های اصلی توسط سازمان …

برای اعتبار…,ترجمه مقاله تعیین‌ کننده‌ های مدیریت داده‌های اصلی توسط سازمان‌های دولتی محلی: یک مطالعه تجربی, پروژه وان پرتال پروژه و مقالات ترجمه شده isi, تعیین‌ …

دانلود مقالات انگلیسی مدیریت سال 2020-2019-2018 با ترجمه …

مقاله لاتین مدیریت با ترجمه ۲۰۱۳: یک مطالعه تجربی درباره ی منشأ …

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده مدیریتی – ترجمه فا

اتخاذ روش های مدیریت پروژه و ابزار آن توسط سازمان های توسعه غیر دولتی : دیدگاه روش … آنالیز عوامل اصلی تعیین کننده رفتار اخلاقی کارکنان هتل) (نشریه الزویر) … داده ها در سیستم های اطلاعاتی مدیریت ارتباط با مشتری برای تعیین مشخصات مشتری در بخش … یک مطالعه مبنی بر پرسش نامه درمورد رضایت ارتباطات و رضایت شغلی …

لیست مقالات حسابداری با ترجمه فارسی برای تعیین موضوع …

تعیین موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری یکی از دغدغه های دانشجویان … برای تعیین موضوع پایان نامه رشته حسابداری، مطالعه مجموعه ای از مقالات ترجمه شده حسابداری … بر عملکرد سازمانی با نقش تعدیلی عملکرد مدیریت دانش: مطالعه تجربی در بخش … جهت تعیین موضوع پایان نامه و پروپوزال برای حسابداری دولتی می توانید لیست …

مقالات ISI مدیریت دولتی جدید : 84 مقاله انگلیسی + ترجمه …

در دهه های اخیر شاهد ظهور رویکردی جدید در مدیریت دولتی بوده ایم. … همه تغییرات قرن بیستم بوده ایم، جای خود را به «مدیریت گرایی» یا مدیریت دولتی جدید داده است. … انسان مد نظر است و پاسخگو بودن به نیازهای جامعه و رضایت اهل آن هدف اصلی سازمان هاست. … یک مطالعه مقایسه ای در مورد تکنیک های تجزیه و تحلیل فضایی و پیشنهاد روش جدید …

مقالات ISI مدیریت عمومی : 114 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

در صورتی که مقاله لاتین مورد نظر شما تا کنون به زبان فارسی ترجمه نشده باشد، … اتخاذ نرم‌افزار منبع باز در مدیریت دولتی: اهمیت پیوند دهنده های مرزی و تعهد … Good Administration and Performance of Local Public Administration ☆ … اولین تشدید مغناطیسی توسط یک اداره قلب و عروق در سیستم بهداشت عمومی اسپانیا مدیریت می شود.

دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی – فراپیپر

دانلود ترجمه مقاله انگلیسی مدیریت و مقالات ISI ترجمه شده فارسی رایگان از الزویر و … موثر و کارای افراد و منابع انسانی در شاخه های مختلف یک شرکت اعم از برنامه ریزی ، بسیج امکانات ، سازماندهی ، راهبری و کنترل آنها جهت نیل به اهداف اصلی و فرعی یک شرکت یا سازمان” . … دانلود ترجمه مقاله مطالعه ای بر کارآفرینی دولتی: لفاظی و واقعیت.

دانلود مقاله بازاریابی انگلیسی با ترجمه فارسی – فراپیپر

دانلود رایگان ترجمه مقاله مدیریت بازاریابی مقالات انگلیسی isi در زمینه … یک کارخانه بدون فروش محصولات خود و عدم مدیریت فروش و بازاریابی نمی تواند به کار خود … به برندینگ می باشد که شرکت های زیادی روی این موضوع سرمایه گذاری کلان انجام داده اند. … دانلود ترجمه مقاله ارزیابی عوامل تعیین کننده در زمینه راهبردهای بازاریابی پنهان.

فروشگاه اینترنتی مقالات انگلیسی + ترجمه فارسی – …

عوامل بیرونی تعیین کننده شهود کارآفرینی و نقش میانجی سرمایه روان شناختی در … ویژگی‌های شخصیتی (…) و عملکرد شغلی در بخش دولتی، در Putrajaya … تأثیر هوش هیجانی بر عملکرد شغلی کارکنان فناوری اطلاعات: مطالعه جنسیتی … بررسی قدرت نفوذ عوامل بر پذیرش شیوه های مدیریت زنجیره تامین سبز: یک سناریوی معدن هندی.

دانلود مقالات انگلیسی مدیریت سال ۲۰۱۸- ۲۰۱۹ با ترجمه …

مقاله لاتین مدیریت با ترجمه ۲۰۱۳: یک مطالعه تجربی درباره ی …

پايان نامه‌هاي دفاع شده – پرديس البرز دانشگاه تهران

کارشناسي ارشد … بر اولويت بخشيدن به يك حزب سياسي : مطالعه اي تجربي روي راي دهندگان ايراني … و غير انگليسي زبانان در مقالات علمي: بخش بحث و نتيجه‌گيري توسط دانشجويان دكتري … دکتر عباس رمضاني فراني, مؤلفه هاي تعيين كننده ي تعارض در روابط زناشويي زوجين شهر تهران.

برچسب ترجمه مقاله – دانلود فایل ، مقالات ، نمونه سوالات …

محدودیت های اصلی داده های تحقیق هستند که از طریق یک منبع برای طراحی …

تحلیل محتوای پژوهش‌های فصلنامه مدیریت دولتی دانشگاه تهران

ها/ سازمان. های مشارکت. کننده، جامعه آماری، رویکرد، نوع،. سطح تحليل، استراتژی و … های مدیریت دولتی، فصلنامه مدیریت دولتی دانشگاه تهران، مدیریت دولتی در ایران … در این مقاله، اصطالحات مدیریت دولتی و اداره امور دولتی، یکسان و مترادف با … معنای یك دوره ده ساله است و واژه مرتبط با آن، … چرا که موضوع اصلی مورد مطالعه آن یعنی دولت.

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده پذیرش دولت الکترونیک در …

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده پذیرش دولت الکترونیک در سازمانهای دولتی هند … این مدیریت در ابتدا تنها برای رسیدگی کردن به موارد بازنشستگی¬های شهرداری بود. … این اداره توسط یک رئیس و تعدادی کارمند که تعداد آن ها در ۳۱ مارس ۲۰۱۲ بالغ بر ۱۱۵ … دولت بنگال( واحد فدرال هند) توسط کارکنان تابع را به صورت تجربی مطالعه کند.

اصل مقاله 3.58 MB – دانشگاه اصفهان

ﭘﺲ از ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن دو ﻧﺴﺨﻪ از ﻣﺠﻠﻪ ارﺳﺎل ﻣﻲ. ﮔﺮدد … ﻫﺪف از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺧﺘﻼﻻت ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ و ﻧﻈﺮﻳﻪ … ﻫﺎي ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ. ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ. ﻫﺎي رواﻧﻲ و ﻣﻄﺐ ﭘﺰﺷﻜﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ . داده. ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧﻴﻤﻪ … ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ در ﻣﻌﻨﺎي وﺳﻴﻊ ﻛﻠﻤﻪ. از ﺷـﺎﻟﻮده. ﻫـﺎي. اﺻﻠﻲ اﺟﺘﻤﺎع ﻛﻨﻮﻧﻲ. اﻧﺪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در … ﻣﺆﺛﺮ ﻛﺎرﻛﻨﺎن، ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﻌﻴ …

مقاله های مدیریتی و حسابداری | آموزش مجازی | مدرک معتبر | مدرک …

مقاله بر ویژگیهای سودمند مدیریت یادگیری برای سازمانهای خصوصی و دولتی تاکید دارد … براساس تحلیل تعاریف موجود و مطالعه و پژوهش دیگری که ما بر روی مدیریت شایستگی انجام داده … تعریف: جمله (جملاتی ) که مفهوم اصلی این شایستگی را تشریح می کند . … ارتباط جمعی در شکل پذیری پنداره های دانش آموزان نقشی تعیین کننده دارند.

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از …

نسبت میان فرایند تبدیل دانش و فرهنگ سازمانی در دانشگاه …

ترجمه مقاله کاربرد هیات استانداردهای حسابداری دولتی (GASB)

دانلود بسته آموزشی ویژه: ترجمه مقاله کاربرد هیات استانداردهای حسابداری دولتی … حسابداری دولتی (GASB) دقت داشته باشید فقط آن را برای مطالعه خودتان قرار دهید و از … مالی واشینگتن پیشنهاد داد که نهادهای محلی خطوط راهنمایی در صورتی که هزینه های اصلی … و سازمان های حمایت کننده این مقاله ارتباطات بین موجودیت کار در مدیریت دارایی را …

International Committee of Medical Journal Editors ﺘﻪ … – …

ICMJE has not endorsed or approved this translation. … ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺻﻠﯽ ﺑﺮاي ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﻠﻪ را دارد،. ICMJE … ﻫﻨﮕﺎم ارﺳﺎل ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﮔﺮوه، ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎم ﮔﺮوه را ﺗﻌﯿﯿﻦ … ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ داده ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ در … ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺮرات ﻣﺤﻠﯽ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاري آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ. … اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاري ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ا.

کار اداری در مقامات دولتی و شهرداری. سازمان کار مؤثر دفتر

هدف کار کنترل ، مطالعه مبانی نظری سازمان کار اداری در دولت و دولت های محلی است. … در روسیه ، در مقیاس ملی ، یک فناوری واحد برای کار با اسناد مدیریت ایجاد شده است ، به … و رقابت می تواند در برقراری روابط تجاری با سایر سازمان ها و نهادها تعیین کننده باشد. … این پایگاه داده شامل اسنادی است که توسط اداره منطقه بلخوف منتشر شده است: …

کنترل مالکیت شرکت های وابسته خارجی دیدگاه نظریه حقوق …

ما از داده های سطح شرکت در سراسر 125 کشور میزبان برای آزمون فرضیه خود … محلی در حفظ باقی مانده سهام مالکیت شرکت وابسته تعیین می شوند. … به شدت با سطح توسعه مرتبط هستند که توسط نظریه پردازان سازمانی (به … مربوط به مطالعات تجربی یک کشور (Feenstra و Hanson، 2005) می شود. … مقالات رشته مدیریت.

فنون مصاحبه به عنوان يكي از ابزارهاي مهم جمع آوري اطلاعات | …

متداول‌ترین وسیله بررسی تجربی در جامعه‌شناسی و بسیاری از رشته های دیگر و همچنین در … مصاحبة شفاهی همچنان که از نامش پیداست، مصاحبه ای است که توسط مصاحبه‌گر به … فراموش نشود که در مصاحبه فردی، هدف اصلی شناساندن طرز فکر، عقیده و نظر … بنابراین در جریان یک مصاحبه عوامل تعیین کننده کنش متقابل بین پرسشگر و …

راهنمای جامع مقاله نویسی.pdf

شود. نحوه نگارش هر یک از قسمت. های. مقاله به صورت قدم به قدم و با ذکر مثال … چکیده. های مقالات کنفرانسی و مجموعه مقالات کنفرانسی که فقط شرکت. کننده … مقاله اصلی. 2. نام. های دیگری مانند مقاله. ی. تجربی، مقاله. ی. پژوهشی یا تحقیقی و … ترجمه جمله. پنجم(. دراندازه. گیری. ها نشان داده شد که به تعیین صحیح نقطه جوش نفت منجر می. شود.

اصل مقاله

ﻳﺰد، ﺻﻔﺎﺋﻴﻪ، ﭘﺮدﻳﺴﻪ اﺻﻠﻲ داﻧﺸﮕﺎه، داﻧﺸﻜﺪه اﻗﺘﺼﺎد، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺣﺴﺎﺑﺪاري، دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮﻳﻪ. ﺳﻴﺎﺳﺖ … در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺛﺮات ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ. ﻛﻨﻨﺪه. ي ﭘﺲ. اﻧﺪاز، ﺑﻪ وﻳﮋه اﺛﺮ رﻳﺴﻚ درآﻣﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از … ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي ﻣﻮﺿﻮع و ادﺑﻴﺎت ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻣﺪل ﺗﺠﺮﺑﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاي ﺗﺒﻴﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ … واروﻧﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﺗﺠﺮﺑﻲ. ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي ﺷﺶ ﮔﺎﻧﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﻬﺎدي، … ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺳﺎزﻣ …

اصل مقاله 2.03 MB – مطالعات مدیریت ورزشی

ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﺮح آﻧﻬﺎ در ﻣﺤـﻞ اﺻـﻠﻲ ﻣﻘﺎﻟـﻪ … ﺗﻌﻴﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و اﺑﻌﺎد آن ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﻛﺎرﻛﻨﺎن در اداره ﻛﻞ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ … اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺪﻳﺮان … دوﻟﺘﻲ ﺑﻮده. ،. در ﺣﺎﻟﻲ. ﻛﻪ. ﻓﺪراﺳﻴﻮن. ﻫﺎ. ي. ورزﺷﻲ. ﺳﺎزﻣﺎ. ﻧﻲ. ﻏ. ﻴﺮدوﻟﺘﻲ. اﺳﺖ. و. ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ … ﻳﻚ. ﻣﺤﺼﻮل از. ﭼﻨﺪﻳﻦ. ﻋﺮﺿﻪ. ﻛﻨ. ﻨﺪه، آن را ﺑﻪ. ﻃﻮر ﻣﻜﺮر از. ﻳﻚ. ﻋﺮﺿﻪ. ﻛﻨﻨﺪه. ﺧﺮﻳﺪاري … در واﻗﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﻲ،.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر