PORL

سهل انگاری در انجام وظایف از هیچ مسئولی پذیرفته شده نیست

سهل انگاری در انجام وظایف از هیچ مسئولی پذیرفته شده نیست …

سهل انگاری در انجام وظایف از هیچ مسئولی پذیرفته شده نیست. رستم زاد بر بازگشایی راه های اصلی و فرعی شهرستان آستارا تاکید کرد، گفت: سهل انگاری در انجام …

سهل انگاری در انجام وظایف از هیچ مسئولی پذیرفته شده نیست …

رستم‌زاد بر بازگشایی راه‌های اصلی و فرعی شهرستان آستارا تاکید کرد، گفت: سهل انگاری در انجام وظایف از هیچ مسئولی پذیرفته شده نیست.

سهل انگاری در انجام وظایف از هیچ مسئولی پذیرفته شده نیست …

رستم زاد بر بازگشایی راه های اصلی و فرعی شهرستان آستارا تاکید کرد، گفت: سهل انگاری در انجام وظایف از هیچ مسئولی پذیرفته شده نیست.

مرخصی مسئولان دستگاه‌های اجرایی آستارا لغو شد – خبرگزاری …

سهل انگاری در انجام وظایف از سوی دستگاه ها پذیرفتنی نیست … حسن رستم زاد با بیان اینکه سهل انگاری در انجام وظیفه از هیچ مسئولی پذیرفته نیست و … راه ۳۶ روستای کوهستانی آستارا به علت بارش شدید برف از دیشب مسدود شده …

ﻛﻢ ﻛﺎري ﻳﺎ ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎري در اﺟﺮاي وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺤﻮل ﺷﺪه

اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ اداره ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ اﻣﻮال و اﺳﻨﺎدي ﻧﺰد ﻛﺎرﻣﻨﺪ. ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ، اﻣﺎ ﭘﺬﻳﺮش و ﻧﮕﻬﺪاري آن ﻫﺎ از ﺳﻮي ﻛﺎرﻣﻨﺪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪ. اداري ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺳﭙﺲ آن اﻣﻮال و اﺳﻨﺎد را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻛﻨﺪ، ﻋﻤﻞ او اﺧﺘﻼس. ﻧﻴﺴﺖ.

اداره جای تخلف نیست – یاسا – گروه وکلای یاسا

… بر دو مسئولیت مذکور ممکن است به لحاظ انجام اعمالی یا عدم انجام وظایف خود (فعل یا … خدمت در خلال ساعات اداری و یا کم کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محول شده است. … به شرایط مستخدم و ملاحظه سوابق قبلی وی و نوع تخلف صورت پذیرفته اعمال کنند.

مرخصی مسئولان دستگاه‌های اجرایی آستارا لغو شد/ بازگشایی …

سهل انگاری در انجام وظایف از سوی دستگاه ها پذیرفتنی نیست … حسن رستم زاد با بیان اینکه سهل انگاری در انجام وظیفه از هیچ مسئولی پذیرفته نیست و … بیان اینکه راه ۳۶ روستای کوهستانی آستارا به علت بارش شدید برف از دیشب مسدود شده است، اظهار …

مسؤولیت آمر قانونی در حقوق بین الملل کیفری – گلبرگ …

هیچ مسؤولیت کیفری بدون تقصیر کیفری ممکن نیست و به همین خاطر کشور ها پیش از … بین المللی هیچ مامور در قبال انجام وظایف محوله غیر قانونی و قانونی مسؤولیت نداشت و … بین المللی برای روندا مسؤولیت آمر به عنوان یک قاعده متبع پذیرفته شده است. … در واقع نیامدن چنین شرطی به این معنا نیست که اگر آمر به خاطر سهل انگاری، بی …

تأملی بر مسئولیت مدنی قاضی در اصل 171 قانون اساسی

کلید واژه ها: تقصیرمسئولیتمسئولیت مدنیقاضیتصمیمات قضایی … اما ابهامات ناشی از برخی واژگان به کار گرفته شده در آن موجب گردید تا اصل مذکور نتواند به هدف … اگر اشتباه قاضی ناشی از مسامحه و سهل انگاری باشد، علاوه بر مسئولیت مدنی، … شغلی، معیار شخصی را پذیرفته اند، زیرا به نظر ایشان هیچ کس متعهد نیست که بیشتر …

نادیده‌گرفتن ساخت و سازهای غیرمجاز از سوی برخی … – پارسینه

… در مورد ساخت و سازهای غیرمجاز سهل‌انگاری و مسامحه می شود، تصریح کرد: پیش از هر اقدامی … عدم نظارت، کنترل، مدیریت و انجام وظایف محوله توسط دستگاه های ذیربط به هر دلیلی باعث دست اندازی به طبیعت و منابع طبیعی شده است. … دانست اما کافی ندانست و گفت: دستگاه‌های مسئول به هیچ وجه نباید اجازه ساخت و سازها را …

مرخصی مسئولان دستگاه‌های اجرایی آستارا لغو شد » منجیل خبر »

سهل انگاری در انجام وظایف از سوی دستگاه ها پذیرفتنی نیست … حسن رستم زاد با بیان اینکه سهل انگاری در انجام وظیفه از هیچ مسئولی پذیرفته نیست و … کوهستانی آستارا به علت بارش شدید برف از دیشب مسدود شده است، اظهار کرد: …

پاره ای از تخلفات اداری

کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده. … کار خود، ارتکاب تخلفات اداری و شرعی را توسط مسئولین مافوق مشاهده کنند، چه وظیفه ای دارند؟ … به امر به معروف و نهی از منکر نیست، واجب است که نهادهای مربوطه را که از طرف … روشن گذاشتن چراغ اطاق های اداره برای مدت طولانی در حالی که هیچ کارمندی در آن مشغول به کار.

در حین کار و وظایف حرفه ای اشتباهی مرتکب شدیم. حالا چه کار …

اما اگر از روی فشار کاری یا عدم تمرکز، سهل انگاری یا به هر دلیلی اشتباهی از ما … کسی که بیش از یک روز در محیط اداری سپری کرده، ممکن است دچار اشتباه هم شده باشد. … قبول میکنند که این اشتباهات اجتناب ناپذیرند، اما هیچ کسی دوست ندارد مسئولیت آنها را … منظور از این بازسازی، عذرخواهی نیست؛ بلکه تلاش هوشمندانه ای است تا دیگران …

روزنامه ایران (1394/06/29): وقتی تاوان سهل انگاری … – Magiran

وقتی تاوان سهل انگاری کارفرما را کارگر می پردازد … و اعتراضات کارگری روز به روز افزایش خواهد یافت و این وضعیت به نفع بخش تولید نیست. … کارشناسان حوزه کار درباره کوتاهی برخی کارفرمایان از انجام تعهدات قانونی خود می گویند: قوانین … و حمایت از حقوق کارگران به نحوی تنظیم شده که تکالیف، وظایف و مسئولیت های کارفرما و …

بازگشایی راه‌های روستایی در دستور کار مسئولان آستارا – ایرنا

حسن رستم زاد افزود: سهل انگاری در انجام وظیفه از هیچ مسئولی پذیرفته نیست و پیمانکاران بخش خصصی نیز مطابق قانون، در شرایط بحرانی امکانات …

بررسی مسئولیت مطلق از منظر حقوق کیفری و فقه امامیه با …

مقاله حاضر با تبیین مسئولیت مطلق و بی‌تقصیر در حقوق کیفری و فقه امامیه و بررسی … در مورد مسئولیت کیفری پزشک، مسئولیت کیفری بدون تقصیر پذیرفته شده … موجب مسئولیت کیفری نیست بلکه لازمه ایجاد مسئولیت کیفری و قابل سرزنش … به جهات مختلف جرم انگاری نماید و موجب تحمیل مجازات بر افرادی شود که قصد انجام …

عدم رعایت قوانین و مقررات

سهل انگاری رؤسا و مدیران در … پذیرفته شده است … براساس ماده ی 143 قانون مجازات اسالمی مصوب سال 1392، در مسئولیت کیفري اصل بر …

مرورز کوتاه بر مسئولیت مدنی دولت نسبت به شهروندان در …

بررسی مسئولیت مدنی دولت در برابر حوادث زیست‌ محیطی دکتر مهدی … اثر اهمال و سهل‌انگاری کارکنان، نقص وسایل و تجهیزات دولتی یا تقصیر کلی دولت … افراد ناکارآمدی است که در انجام وظایف خود قصور یا تقصیر داشته باشند.(۱۱). بنابراین می‌توان گفت در این رابطه هیچ قصور یا تقصیری پذیرفته نیست و مقام عالی …

سه نوع مسوولیت پزشکان و مرور چند پرونده حقوقی – ایردن

پزشکان دارای سه نوع مسئولیت هستند؛ قراردادی و خارج از قرارداد، اخلاقی و حقوقی، … قصور پزشکان در بسیاری موارد عمدی نیست اما در قوانین فعلی از نظر پیش‌بینی … قوانین جزایی هیچ عملی را نمی شود جرم شمرد مگر در قانون آن عمل جرم شمرده شده باشد. … و حرفه‌ای و همچنین عدم رعایت مسئولیت شغلی و صنفی و سهل‌انگاری در انجام وظایف …

هيأت رسيدگي به تخلفات اداري/عناوين تخلفات اداري

اخذ هر گونه مال يا وجه توسط مسئولين مربرط که موجبات آن در قانون و مقررات پيش بيني و تبيين نگرديده است. … رعايت حجاب اسلامي تنها منحصر به محيط اداري نيست و چنانچه کارمندي در …

مسئولیت قانونی دولت – مرکز آموزش مدیریت دولتی

از نظر حقوقي تنها اشخاص حقيقي داراي مسئوليت (مدني و كيفري) نيستند بلكه … اسلامي با مواردي از مسئوليت دولت به پرداخت خسارت (ديه) مواجه مي شويم كه به هيچ وجه با … تا خسارتي كه از طريق سهل انگاري حكومت به خانواده مقتول وارد شده است جبران گردد. … دولت را يا از حيث عدم انجام وظايف و كاركردهايش مسئول قلمداد كند يا با پيش كشيدن …

نادیده‌گرفتن ساخت و سازهای غیرمجاز از سوی برخی دستگاه‌های …

عدم نظارت، کنترل، مدیریت و انجام وظایف محوله توسط دستگاه های ذیربط به هر دلیلی باعث دست اندازی به طبیعت و منابع طبیعی شده است. … موثر دانست اما کافی ندانست و گفت: دستگاه‌های مسئول به هیچ وجه نباید اجازه ساخت و سازها … تلفن و گاز دارند بنابراین دولت در این رابطه بی تقصیر نیست به طور قطع اگر قانون در …

: ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺟﺮم ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎري ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﺮار زﻧﺪاﻧﻲ، از آن دﺳﺘﻪ .

ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ زﻧﺪاﻧﻬﺎ و واﺣﺪﻫﺎي اﻋﺰام ﻛﻨﻨﺪه زﻧﺪاﻧﻴﺎن از اﻫﻤﻴﺖ … ﺷﺪه اﺳﺖ . از ﻧﻈﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻴﺰ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﻢ و آراﻣﺶ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه. ﭘﻠﻴﺲ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﭘﻠﻴﺲ در اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪ ﺧﻮد ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎري، ﻛﻨﺪ … ﻓﺮار زﻧﺪاﻧﻲ، ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎري ﻳﺎ ﺗﺒﺎﻧﻲ ﻣﺄﻣﻮر ﻣﺮاﻗﺐ … ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ از آﺷﻨﺎﻳﺎن ﻳﺎ ﻫﻢ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺠﺮم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﻌﻨﻲ … ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاران ﺣﻘﻮق ﺟﺰاي اﻳﺮان، اﻳﻦ … ﭘﺬﻳﺮش ﺟﺮم. : ﺑﺴﻴﺎري از زﻧﺪاﻧﻴﺎن. ،. ﺟﺮم ﺧﻮد را. ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ و ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﺠﺎزات ﻣﻲ داﻧﻨ …

۱۱ روش برای مسئولیت پذیر کردن فرزندان – مجتمع آموزشی …

به طور کلی مسئولیت پذیری یعنی قابلیت پذیرش و به عهده گرفتن کاری که از کسی خواسته … برخی والدین انجام این وظایف را کافی می دانند، اما باید به کودکان وظایفی درباره کارهای … برای آموزش مسئولیت پذیری، هیچ گاه زود نیست. … ۷ – عواقب اشتباه یا سهل انگاری را بپذیرد: کودک باید از انتخاب خود درس بگیرد.

باز اندیشی در مفهوم مسئولیت کیفری فعل غیر

121 قانون جزایی این کشور، «هیچ‌کس دارای مسئولیت کیفری نیست … وظایف و تکالیف قانونی باشد نمی‌تواند به استناد اینکه فرد دیگری را برای انجام آن … بخشی از این فرآیند بتوانیم تقصیر و سهل‌انگاری فردی را ببینیم که ظاهراً هیچ …

مفهوم مسئولیت مدنی – موسسه پیشگامان مدیریت دانش مجازی …

بند هفدهم: سهل انگاری مدیران و کارمندان در اعالم گزارش تخلفات. 185. … مسـئوليت اعمـال و اقدامات خـود در انجام وظایف و تکاليف اداری را پذیرفته و پاسـخگوی. آن در نـزد … کتـاب مذکـور در سـه بخـش مسـئوليت های مدنـی، کيفری و اداری تهيه شـده اسـت. در … در مسـئوليت مبتنـی بـر خطر، هيچ یـک از دو عنصر »تقصيـر« و »بدون مجـوز قانونی بودن.

ضمانت اجرای قانونی جرایم ناشی از وظایف و اختیارات … – پلیس

ترتیب این مقاله به بررسی موارد و مصادیق مسئولیت ضابطان دادگستری در … ضابطین اجازه نداده است تا با استفاده از حکم ماده انجام وظایف خود را برا … توجه به اینکه تفسیر موسع در قوانین آیین دادرسی کیفری پذیرفته شده است، به نظر می … البته تخلف از این ماده موجب محکومیت انتظامی نیست که جای … جرم انگاری نموده.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر