PORL

مظور از عقد ودیعه و شرط نتیجه چیست ؟

منظور از شرط نتیجه چیست؟ – خبرگزاری میزان

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان منظور از شرط نتیجه این است که نتیجه یک عمل حقوقی در ضمن عقد شرط شود نه خود عمل …

حقوق مدنی 3 – قسمت هفتم

وقتی می گوییم شرط صفت، این سوال مطرح می شود که منظور از شرط صفت چیست؟ … منظور از شرط نتیجه این است که نتیجه یک عمل حقوقی در ضمن عقد شرط شود نه خود عمل …

شرط نتيجه و شرط فعل تعريف و احکام آنها – مباحث حقوقی – …

شرط نتيجه شرطي است که مورد آن نتيجه يکي از اعمال حقوقي (اعم از عقد يا ايقاع) … اشتراط حاصل مي‏شود، جا دارد پرسيده شود منظور از ضمانت اجراي شرط نتيجه چيست؟

شرط فعل ؛ شرط نتیجه ؛ شرط صفت چیست ؟ | قوه قضاییه …

نوامبر 17, 2016 درقانون دیدگاه‌ها برای شرط فعل ؛ شرط نتیجه ؛ شرط صفت چیست ؟ بسته هستند. شرط فعل. یعنی انجام فعل مادی یا حقوقی ضمن عقد، به نفع یکی از …

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﻗﺴﺎﻡ ﺷﺮﻁ ﻭ ﺁﺛﺎﺭ ﺁﻥ

ﺯﻳﺮﺍ ﺩﺭ ﻓﺮﺽ ﺩﻭﻡ، ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺩﺭ ﺿﻤﻦ ﻋﻘـﺪ ﺷـﺮﻁ ﺷـﺪﻩ. ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ … ﻢ ﭼﻴـﺴﺖ؟ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﺁﻳـﺎ. ﺷﺮﻁ ﻓﻌﻞ، ﻣﻮﺟﺐ ﺿﻤﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺘﻌﻬﺪ. ﻋﻠﻴﻪ. ﻣﻲ. ﺷﻮﺩ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟ ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﻓﻘﻬﻲ. ﻣﻄﺮﺡ ﺩﺭﺑﺎﺭﺓ ﻣﻔﺎﺩ … ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻧﺪﺍﺭﺩ.

عقد ودیعه | عقد ودیعه چیست – اوصاف – مثال – مشاوره حقوقی دینا

در ادامه به تعریف عقد ودیعه ، دو طرف عقد ودیعه و اوصاف عقد ودیعه می پردازیم . … شرط وقوع عقد ودیعه این است که نگه دارنده مال آن را رایگان نگه دارد و اگر بابت نگه داری مال …

تخلف از شرط نتیجه در عقد نکاح – ضمانت اجرا – مشاوره حقوقی …

در پاسخ به این سوال که ضمانت اجرا و پیامدهای تخلف از شرط نتیجه در ازدواج چیست ، با عنایت به قانون مدنی می توان گفت در قراردادهای مالی ، در صورت عدم حصول شرط …

الزامات عقد ودیعه در قانون مدنی – YJC

ودیعه در لغت به معنای سپرده و امانت است و در اصطلاح حقوقی نیز ودیعه عقدی است كه به موجب آن، یك نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد تا وی آن را مجاناً …

احکام و آثار شرط فعل – ویکی فقه

۱) وجوب اقدام به شرط از سوی مشروط علیه، ۲) جواز اجبار ممتنع، ۳) تحقق خیارفسخ … شهید اول در ادامۀ استدلال خود می‌گوید: «در موارد شرط نتیجه، مفاد شرط با تحقق عقد … ۸/ ۶/ ۱۳۶۲ مقرر می‌کند: «بانکها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور …

شرایط صحت شروط ضمن عقد و شرط نتیجه – دانلود فایل های …

شرط نتیجه به عنوان یکی از اقسام شروط ضمن عقد شامل اموری است که موضوع قصد انشاء … برای فهم این که مراد و منظور ما از شرط چیست ناگزیر هستیم که واژة شرط، اقسام …

اقتضای ذات و اطالق عقد ودیعه نسبت به مجّانیت – فصلنامه …

اگر پاسخ منفی بود نتیجه اطالق بیودن را … عقد ودیعه است و اگر مستودع و مودع شرط کنند که مستودع برای حفاظت از مال میورد … برای توییح بیشتر ای مطیب باید ابتدا مفهوم شرط و سسس تعهد اصیی و فرعیی و … What is the reason for mentioning.

ماهیت قبض در عقود عینی چیست ؟ – شهر املاک

عقود عینی عقودی هستند که در آن‏ها قبض ، شرط صحت است. … برخی به تعریف فوق استناد کرده ، صِرف در تصرف گرفتن معوض ( و در برخی موارد عوض و … م ) شرط ارهان ( رهن بودن به صورت شرط نتیجه ) یا شرط فعل ، تنها حق الرهانه بر مال ایجاد می کند و حق …

سوالات و پاسخنامه حقوق مدنی(۷) قسمت سوم | موسسه فرهنگی و …

به منظور انتفاع و حفاظت از مال که انتفاع چهره تبعی دارد.

ﻗﻠﻤﺮو ﻧﻔﻮذ ﺷﺮط ﻓﺎﺳﺦ – مجله حقوقی دادگستری

ﺷﺮط ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻮدن ﺷﺮط ﻓﺎﺳﺦ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽ. ﮐﻨـﺪ. از ﻃﺮﻓـﯽ آﺛـﺎر … ﻋﻘﺪ، ﻓﺴﺦ، اﻧﻔﺴﺎخ، اﻧﺤﻼل، ﺷﺮط ﻧﺘﯿﺠﻪ. … ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﻧﻔﻮذ ﺷﺮط ﻓﺎﺳﺦ ﭼﯿﺴﺖ و ﻧﻔﻮذ ﺣﻘﻮﻗﯽ آن ﺑﺮ ﭼـﻪ ﻣﺒﻨـﺎﯾﯽ ﺗﺤﻠﯿـﻞ. ﻣﯽ. ﮔﺮدد. … در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﺑﺘﺪا ﻣﻔﻬﻮم و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷـﺮط ﻓﺎﺳـﺦ … ﻋﻠﯿﻪ ﯾﻌﻨﯽ وﻗﻮع ﺗﻔﺮﯾﻂ ﯾﺎ اﻓﺮاط از ﺳﻮي ﻣﺴـﺘﻮدع، و اﻧﺤـﻼل ﻗﻬـﺮي ﻋﻘـﺪ ودﯾﻌـﻪ،.

عقد رهن چیست – تعریف و تبیین عقد رهن – وکیل تهران

عقد رهن از جمله عقود عینی است، یعنی قبض شرط صحت آن است ولیکن لازم … رهن و تنظیم سند را صادر نمایند و در نتیجه معامله انجام شده فاقد آثار قانونی خواهد بود.

بررسی وضعیت حقوقی شرط تأخیر در انتقال مالکیت مبیع در …

در نظام حقوقی ما بیع و هر عقد معاوضی دیگر متشکل از دو تعهد یا تملیک متقابل است … در مجموع می‎توان گفت که در قانون مدنی منظور از شرط نامشروع شرطی است که مخالف … بـ مقدور بودن شرط، شرط تأخیر در انتقال مالکیت شرط نتیجه است یعنی موضوع … باید گفت مقتضای ذات عقد ودیعه یک تعهد است، یعنی در این مورد تعهد به نگهداری مال.

شرط لزوم در عقود اذنی با تأکید بر عقد مضاربه – فصلنامه …

نظام حقوقی ایران چیست؟ در. نظام حقوقی ایران … آوردن شرط لزوم به. صورت شرط نتیجه می توان مضاربه را بصورت بالعرض الزم کرد. ق. … ودیعه و. عار. یه و شرکت مدنی و مضاربه( جدا می کند. امانت نیز ویژگی مهم ودیع. ه. است. اما در مضاربه … منظور ن. فوذ عقد و. شرط است. بنابراین زمانی که در تأثیر فسخ برای نابودی شرط و عقد شک کردیم. ،. اص.

حقوق مدنی 7 عقود معین مرحوم دکتر کاتوزیان

سووال: اگر شخصی که جنون ادواری دارد عقد ودیعه ای منعقد کند تکلیف عقد چیست؟ … خانه تنظیم سند کنیم ؛ با انعقاد عقد بیع تعریف میکنیم هزینه سند مکان تسلیم و . … اگر مالی را تلف کند باید جبران کند در نتیجه ، مال تلف شده باید جبران شود … در عاريه نيز همانند وديعه ميتوان شرط گذاشت مستعير مسوول نقص مال نباشد اما اگر مال …

Untitled

دیدگاهی که قبض شرط ترتیب اثر عقد است اثر عقد از زمان عقد(تمامیت ایجاب … در قانون مدنی قدیم مصر، عقود عارية، ودیعه، قرض، رهن و هبه از عقود عینی بود؛ اما در … در کتاب حقوق قراردادها در فقه امامیه در تعریف عقد عینی آمده است: عقدی است که افزون … نمی شود این است که نتیجه نهائی عقد هبه (که انتقال کامل ملکیت است) واقع نمی شود؛ مگر.

تصرفات منافی حق مرتهن | کانون سردفتران و دفتریاران

فصل هجدهم از باب سوم قانون مدنی به بیان تعریف، احکام و شرایط عقد رهن اختصاص دارد … شرط بر سه قسم است: 1 ـ شرط صفت 2 ـ شرط نتیجه 3‌ـ شرط فعل اثباتاً یا نفیاً.

حقوق مدنی 7 – حقيقت – blogfa

عقود مشارکت ؛ مثل … نکته ی مهم اینست که منظور از مال چیست ؟ … تفاوت عقد منجز با عقد معلق چیست ؟ عقد منجز … شرط عبارتست از شرط فعل یا شرط صفت یا شرط نتیجه. شرط عوض …

اصل مقاله 208.13 K – فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی

و آثار دقیق آن و همین طور آئین نامه و دستورالعمل اجرایی آن چیست؟ ماهیت آن … اعتبار عقد اجاره به شرط تملیک این طور تعریف شده که عقد اجاره ای است که در. آن شرط شده باشد … نتیجه عقد اجاره است، پس اذن مالک در تصرف، اذن معاوضی است و چنانچه. پرداخت ها …

آن ﻣﺎﻫﯿﺖ، اﻋﺘﺒﺎر و ﺣﺪود ﺷﺮط ﺿﻤﺎن اﻣﯿﻦ و آﺛﺎر – مجله تحقیقات حقوق …

ﺳﭙﺮدن ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاري اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﯾﮕﺮ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺮط ﺿﻤﺎن ﺑﺮ اﻣﯿﻦ ﺷﻮد، ﺑﺪان. ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ اﻣﯿﻦ … ذات ﻋﻘﺪ ودﯾﻌﻪ اﺳﺖ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻌﺎرض و ﺗﻨﺎﻓﯽ ﺑﯿﻦ ﻋﻘﺪ و ﺷﺮط ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻄﻼن ﻫﺮ دو ﻣﯽ. ﺷﻮد . ﺷﺮط ﺿﻤﺎن ﭼﻮن ﻣﺨﺎﻟﻒ … ﯽ ﮐﻪ ﺑﺪل، ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻼك آن ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺒﻨﺎي ﺿﻤﺎن اﻣﯿﻦ …

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر