PORL

وظايف کتابداران، حفاظت نسخه هاي خطي و تاريخچه کتابخانه هاي قم

وظایف کتابداران، حفاظت نسخه های خطی و تاریخچه … – آریا ویدئو

سخنرانی آیت الله استادیدبیر شورای عالی حوزه های علمیهپیرامون وظایف کتابداران، حفاظت نسخه های خطی و تاریخچه کتابخانه های قم در همایش مجمع کتابخانه های تخصصی …

کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی – ويکی شيعه

کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی کتابخانه‌ای در شهر قم که بزرگترین کتابخانه نسخه‌های … انگیزه وی جمع‌آوری نسخ ارزشمند خطی و جلوگیری از خروج این آثار از ممالک اسلامی بود. … در تاریخ ۱۳۶۷/۱۲/۲۴ دولت وقت را موظف نمود که سریعاً کتابخانه را گسترش دهند. … به ویژه همایش‌های تخصصی کتابداری، کتاب‌پژوهی، کتاب شناسی و نسخه‌شناسی …

جستجوی نتايج – کتابخانه ملی

اشرف بروجردی رئیس تازه منصوب شده سازمان اسناد و کتابخانه ملی در نخستین … مستند کشور و گزیده‌ای از دانش جهان عنوان کرده و سعی دارد دانش، هنر، تاریخ، فرهنگ و … ملي و مجمع كتابخانه هاي تخصصي حوزوي و دانشگاهي استان قم ( مكتا)، امضا شد. … محتوای وب آثار آماده انتشار/ معرفی کتاب حفاظت از سوابق در برابر آتش سوزی.

مسئولیت اخلاقی کتابداران در فضای مجازی – فصلنامه اخلاق در …

ﺷﻨﺎﺳﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ادﺑﯿﺎت و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﻗﻢ. ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ. : 17/1/94. ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش. :13/4/94. ﭼﮑﯿﺪه. زﻣﯿﻨﻪ. : ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ. ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻃﯽ ﺳﺎل. ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﺣﻀﻮر ﮐﺘﺎﺑﺪاران در ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي ﺑﻪ … ﻫﺎي اﺧﻼﻗﯽ. ﮐﺘﺎﺑﺪاراﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ. ﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ و ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎﺑﺪار دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ … ﺣﻔﺎﻇﺖ. از. ﯾﮑﭙﺎرﭼ. ﮕﯽ. اﻃﻼﻋﺎت. ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ. از دﯾﮕــﺮ وﻇــﺎﯾﻒ اﺧﻼﻗــﯽ ﮐﺘﺎﺑ …

کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی – ویکی‌پدیا …

تلاش کتابداران این کتابخانه به‌ویژه در فهرست‌نویسی کتاب‌های خطی، سنگی و چاپی … انجام دادن وظایف نمایندگی و کمبود اعتبارات مالی تأسیس کتابخانه به تعویق افتاد. … در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۷۵ طرح تصویب «اساسنامهٔ کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس … مجموعه نسخ خطی کتابخانه مجلس شامل نسخ خطی برجای مانده از دوران‌های گذشته …

پایگاه اطلاع رسانی کتابخانه آیت الله العظمی بروجردی > …

خدمات تحویل مدرک. ثبت در خواست ارسال نسخه های دیجیتال منابع کتابخانه … تاریخ شفاهی … دورهمی علمی کتابداران استان قم: روش تدوین پایان نامه و رساله(جلسه15).

اخبار > نگاهی به کتابخانه آیت الله … – معاونت پژوهش حوزه های …

مجموعه منابع این کتابخانه از جمله: نسخ خطی، کتاب‌های چاپ سنگی کتابخانه، … مدیر وقت حوزه علمیه قم آیت ‌الله استادی، پس از ابلاغ این مصوبه اداره امور … تامین و نرم‌افزار کتابداری و کتابخانه دیجیتال برای مدیریت منابع کتابخانه تهیه گردید. … بعد از این تاریخ با تأکید بر رعایت استانداردسازی سازماندهی، فهرست …

انتشارات جدید کتابخانه ملی

فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه سيد محمد حسين خبره فرشچي و مكتب هنري شيراز در نسخ خطي ايران … همزمان با روز پژوهش، هفت عنوان كتاب تخصصي در حيطه اسناد، تاريخ و كتابداري و دو عنوان … لازم به توضيح است سازمان اسناد و كتابخانه ملي در راستاي اهداف و وظايف خود و به منظور … جلد 14 فهرست نسخه های خطی مرکز احیاء میراث اسلامی قم.

شرح وظایف بخش ها – کتابخانه حضرت آیت الله العظمی …

۹٫ ایجاد بستر مناسب جهت استفاده محققین از بخش ویژه مخطوطات و نسخ نفیس، … ۱۴٫ برگزاری کارگاه ها و همایش های کتابخانه ای مطابق با ضرورت های کتابخانه؛ … ۱۶٫ نگهداری، حفاظت و آسیب زدایی از کنجینه مخطوطات و منابع نفیس کتابخانه؛ … فعالیت بخش‌های مختلف کتابخانه و نحوه ارایه خدمات در جهت نیل به استانداردهای روز کتاب‌داری.

koliat 156.indd

ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﮕــﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳــﺦ ﺧﻮﺩ ﺑﺮ ﻛﺎﻭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻳﺎﺑــﺪ ﻧﺎگﺯﻳﺮ ﻭ ﻧﺎﮔﺮﻳﺰ. ﺍﺯ ﺗﻔﺤــﺺ ﻭ ﺗﺼﻒﺡ … ﻛــﻪ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺴــﺦ ﺧﻄﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ. ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ، ﻓﻬﺮﺳﺖ … ﻧﺴــﺨﻪ ﺍﻭﻝ ﺩﺭ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷــﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ، ﻭ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺭ … ﺍﺻﻮﻝ ﺛﺎﺑﺖ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﭘﻴﺮﻭﻱ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻛﺘﺎﺑﺪﺍﺭﺍﻥ ﻛﻢ ﻭﺑﻴﺶ ﻓﺎﻗﺪ … ﺍﺳﻼﻣﻲ]. ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻗﻢ، ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ. … ﺗﺼﺎﻭﻳــﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﻭﻇﺎﻳــﻒ ﺍﺻﻠﻲ ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸــﮕﺮﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷــﺪ.

Untitled

بررسی پراکندگی جغرافیایی نسخ و مجموعه های خطی در کتابخانه های کشور … وتصویب صریح مدیر از این قبیل کتب نمی توان استفاده نموده تاریخچه کتابخانه مجلس، ۱۳۷۴ … به طور مثال، در تهران، پانزده کتابخانه؛ مشهد، ده کتابخانه؛ قم، هفت کتابخانه، همدان، هفت کتابخانه؛ … است، مجموعه های وسیع تری را در باب نسخ خطی حفاظت می نماید.

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني قم | شرح وظایف …

ارتباط و تعامل با سایر کتابداران کتابخانه های اقماری و وابسته و ارجاع و راهنمایی کاربران به منابع مورد نیاز.

لوح ثبت ملی نهج البلاغه به مرکز احیا میراث اسلامی اهدا شد | …

مشاور رییس جمهوری اسلامی ایران و رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی، گفت: اگر … در مراسم اهدا گواهي ثبت كتاب نهج البلاغه در مركز احياء ميراث اسلامي قم، با تاكيد بر حفظ … صلاحي يادآور شد:در كمتر از چند ماه 30 هزار جلد نسخه خطي مورد تصوير برداري قرار … كرد:اگر مردم آثار خطي ارزشمندي را در كتابخانه هاي شخصي دارند براي حفاظت از اين …

اصل مقاله 1.1 MB – فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی

. تاریخ. پذیرش: … وظایف. کتابخانه. های. دیجیتالی. برای. تأمین. نیازهای. کاربران. است . البته طبق نتایج برخی … سازی و. حفاظت دیجیتال نسخ. خطی در. 72. کتابخانه. دیجیتالی منتخب ایران و. هند.

سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها – سمت

آشنايي با نسخ خطي و آثار كمياب ( فارسي و عربي ) … اين كتاب براي دانشجويان رشته كتابداري، در مقطع كارشناسي به عنوان منبع انتخابي درس «آشنايي با كتب خطي و كمياب» به ارزش … فصل اول: تاريخ مختصر نسخه‌نويسي و اهميت نسخ خطي فصل دوم: توصيف مهم‌ترين كتابخانه‌هاي خطي ايران و جهان … فصل ششم: حفاظت و نگهداري نسخ خطي

اولویت‌های پژوهشی – انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران

شنیداری، و مواد جغرافیایی در فهرست کتابخانه ملی ایران، …

گزارش و خبر;متن پیام مقام معظم (…)ی و ولی امر مسلمین جهان

فهرستها و کتابشناسیهای نسخ خطی اسلامی و ایران در کتابخانه های جهان با … کتابدار آل بویه سید حسن مدرسی ارزش کتاب و کتابخانه و تاریخچه آن دو از …

عاشق شدی ؟ خب چی شد ؟ رفت … کلیپ بسیار غمگین و تلخ …

دانلود کامل کلیپ و کلیپ های بیشتر داخل کانال تلگرام عاشق شدی ؟ خب چی شد ؟ … وظايف کتابداران، حفاظت نسخه هاي خطي و تاريخچه کتابخانه هاي قم.

مرکز اسناد حوزه و روحانیت به بسیاری از پرسش ها پاسخ خواهد …

حوزه/ مدیر حوزه های علمیه با بیان این که اسناد حوزه و روحانیت تنها برای حوزه علمیه … مراجع تقلید که در سالن اجتماعات کتابخانه مدرسه فیضیه در قم برگزار شد، … با هزار خون و دل می بایست از اسناد تاریخی مراقبت و حفاظت کرد و در حقیقت با … با اسناد، مسئله دیگر موضوع تاریخ شفاهی و جمع آوری کتب و نسخ خطی است و …

اداره کل کتابخانه های مساجد کشور » کتابخانه‌ای از جنس عرش

کتابداران و اعضاء … به گزارش خبرگزاری فارس از قم، برای شناخت هر فرهنگ و تمدن، به کتب و دست … برگ‌های زرین تقویم تاریخ نشان می‌دهد که علما و فرزانگان اسلامى با … در این مجموعه نسخ خطی ارزشمندی از علما به چشم می‌خورد که بر زیبایی و … می‌رود و وظیفه حفاظت از آن‌ها بر عهده همگان است، این واحد نیز در کتابخانه …

معدوم شدن بعضی از نسخ خطی بسیار کهن شیعی کشور- اخبار …

معاون کتابخانه ملی با اشاره به قاچاق نسخ خطی در کشور، از خارج شدن بعضی از نسخ … امیرخانی اضافه کرد: وظیفه حفاظت از میراث مکتوب کشور، در درجه اول برعهده … حامیان نسخ خطی، شامل فهرست نویسی، چاپ عکسی، دین، فلسفه، تاریخ، اسناد، … های مدیریت نسخ خطی، کتابداری، مرمت، اهدای نسخ خطی، فراهم آوری نسخ خطی و …

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر