PORL

پیشبینی سرطان به روش علمی

پیشبینی سرطان به روش علمی – آپارات

پیشبینی سرطان به روش علمی توقع السرطان علميا Predicting cancer scientifically.

تعیین عوامل موثر در بروز سرطان معده با استفاده از رویکرد داده …

به دست آمد که نتیجه ی بسیار خوبی در پیش بینی سرطان معده است. استفاده از … بیماران مبتال به بیماری های گوناگون و روش های کمکی برای … این علم، فرایند استخراج.

پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی مبتلایان به سرطان …

پژوهشی) … پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی مبتلایان به سرطان براساس حمایت اجتماعی ادراک‌شده و روش‌های مقابله با استرس. … تشکیل دادند که به‌روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، ۲۳۰ نفر مبتلا به بیماری سرطان انتخاب شدند.

پیش‌بینی سرطان سینه با هوش مصنوعی – ایرنا

به گزارش گروه اخبار علمی ایرنا از پایگاه خبری مدیكال نیوز، با استفاده از … در كنار عوامل خطر دیگر، روشی برای پیش‌بینی ابتلا به سرطان سینه است. … در این مطالعه محققان سه روش مختلف ارزیابی ریسك را مقایسه كردند، روش اول بر …

پيش بيني ميزان طول عمر مبتلايان به سرطان با آزمايش خون – …

… بيني كرد. اين روش در انتخاب بهترين نوع درمان موثر است. … پيش بيني ميزان طول عمر مبتلايان به سرطان با آزمايش خون … علمي (6) ** 9259**1834

پیشبینی سرطان به روش علمی – تکوید

پیشبینی سرطان به روش علمی توقع السرطان علميا Predicting cancer scientifically.

تشخیص سرطان پروستات و پیش‎بینی احتمال ابتلا به این …

مقدمه: تشخیص بیماری‎های مختلف در علم پزشکی یکی از زمینه‎های پرکاربرد … در این مقاله به مساله تشخیص سرطان پروستات با استفاده از سیستم فازی … روش بررسی: در روش پیشنهادی ابتدا بر روی مجموعه داده در دسترس، پیش‎پردازش … نتایج: نتایج آزمایشات حاکی از دقت خوب سیستم ارائه شده در پیش‌بینی احتمال بیماری می‌باشد.

پیش بینی رشدپس آسیبی بر اساس علائم یادبود‎ ‎و نشخوار …

پژوهشی.

تشخيص سرطان پروستات و پيش بيني احتمال ابتلا به … – …

مقدمه: تشخيص بيماري هاي مختلف در علم پزشكي يكي از زمينه هاي پركاربرد داده … هدف، تشخيص سرطان پروستات و هم چنين پيش بيني ميزان احتمال ابتلا به اين بيماري است. روش بررسي: در روش پيشنهادي ابتدا بر روي مجموعه داده در دسترس، پيش پردازش …

سرطان ریه – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

سرطان ریه (به انگلیسی: Lung cancer) نوعی بیماری است که مشخصه آن رشد … این رده‌بندی برای تعیین نوع مدیریت بیماری و پیش‌بینی نتایج بیماری حائز اهمیت است. … پیشگیری، مقرون‌به‌صرفه‌ترین روش برای کاهش گسترش سرطان ریه است. با آنکه …

مقاله پیش بینی سبک زندگی بر اساس تنظیم شناختی هیجان …

سرطان و تومور مغزی … علم سنجی و رتبه بندی مقاله.

اساس سلولی و مولکولی سرطان در انسان، مقاله مروری

پژوهشی. نویسنده … اثرات داروها را روی بیماری های سرطان می توان مدیریت و حتی عوارض جوانبی آنها را پیش بینی کرد. در سال های …

مارکرهای سرطانی در یک نگاه – مجله علمی پژوهشی – دانشگاه علوم …

روش درﻣﺎﻧﯽ در اﻓﺮاد دﭼﺎر ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ .(. )19. ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ درﻣﺎن. : ﻣﺎرﮐﺮﻫﺎي ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﺎﻧﻪ. ﯾﺎ predictive. ﺑ. ﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ. ﮐﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ. ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ روش ﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ، در.

پیش‌بینی ابعاد بهزیستی روانشناختی زنان مبتلا به سرطان …

هدف پژوهش حاضر، پیشبینی ابعاد بهزیستی روانشناختی زنان مبتلا به سرطان … جهت تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون تحلیل رگرسیون چندمتغیره (به روش همزمان) و نرم …

رابطه ی بین هوش هیجانی و سازگاری در افراد مبتلا به سرطان در …

چکیده زمینه و هدف: امروزه علایق پژوهشی در سرطان، به عنوان دومین علت مرگ و میر در جهان به سمت سبک‌های مقابله‌ای و سازگارانه متمرکز است. … مجله علمی پژوهشی افق دانش … از بیماران سرطانی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی شهر مشهد به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای … و کنترل تنش روی هم رفته 63% از سازگاری عاطفی را پیش بینی می‌کند (001/0>(p.

پیش‌بینی‌کننده‌های عملکرد جنسی در مبتلایان به سرطان …

۰/۹۰۸ P)، نوع درمان (۰/۰۰۵=b =۰/۵۶۳ P) و حمایت اجتماعی (۰/۰۰۱=b=۰/۳۴۱ P) میتواند عملکرد جنسی زنان را به‌طور معنی‌داری پیش‌بینی کند. … سطح داوری علمی عالی است.

بهزیستی روانشناختی مبتلایان به سرطان پستان و رابطه آن …

yekta, Journal of Babol University of Medical … و غربالگری سرطان شهرستان بابل، به روش نمونه گیری در دسترس، انجام گردید. … با سرطان پستان، بخشی از بهزیستی روانشناختی آنان را پیش بینی می کند.

اضطراب مرگ و ارتباط آن با کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان

ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎري و درﻣﺎن آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﯽ. ﺷﻮ. د ﺑﻠﮑﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ … ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮐﻮﺛﺮ ﻗﺰوﯾﻦ ﺳﺎل. 1391. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ . روش. ﺑﺮرﺳﯽ. : در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﯽ، … ﻣﺮﺑﯽ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ … R20.17 = ﻣﺪل ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن.

پیش بینی بقاء بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ در … – …

پژوهشی …

بررسی اثر جرمی و ترم واکنش در پیش بینی رشد تومور مغزی …

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی … از روش ارائه شده در این پژوهش می‌توان به‌عنوان مبنایی جهت شخصی‌سازی درمان در …

رابطه‌ی بار مراقبت و کارکرد خانواده درکودکان مبتلا به سرطان

60 نفر از والدین کودکانِ مبتال به سرطان به روش نمونهگیری مبتنی بر … خانواده هایی که کودک مبتال به سرطان دارند را پیش بینی کنند. … رابطه ی بار مراقبت و کارکرد خانواده درکودکان مبتال به. سرطان. استادیار، عضو هیات علمی گروه آموزشی مددکاری …

بررسی رابطه خودشفقتی و سلامت معنوی با کیفیت زندگی و …

مواد و روش ها: جامعه آماری پژوهش زنان مبتلا به سرطان سینه بودند که به مراکز درمانی … بحث و نتیجه گیری:توجه به خودشفقتی و معنویت که قادر به پیش بینی معنی دار …

شیوه جدید ازمایش خون ساده برای کشف و تشخیص سریع سرطان.

او تکنیک موفقیت آ میزی را به نمایش می گذارد که با کشف نشانه های نامحسوسی از حضور … کمی شبیه داستان های علمی تخیلی می ماند اینطور نیست ؟ … خب از آنجا که در حال حاضر …

مکانیسم‌های روانی- دفاعی و آلکسی‌تایمیا در بیماران مبتلا به …

… آلکسیتایمیا بود. روش: از بین بیماران مبتلا به سرطان مراجعهکننده به . … مکانیسمهای دفاعی رشد نایافته قادر به پیشبینی آلکسیتایمیا در افراد مبتلا به سرطان بودند (005/0 >P ). … [WU3]نتایج به صورت علمی و با سطح معناداری اورده شود. اصلاح شد.

بررسی عوامل مرتبط با بقای بیماران مبتلا به سرطان …

5).

نقش باورهای سلامتی و ادراک بیماری در پیش‌بینی رفتارهای …

رفتارهای ارتقادهندۀ سالمتی مبتالیان به سرطان انجام گرفت. مواد و روش. ها: … توجه علم پزشکی،. سرطان. همچنان به. عنوان یکی از مهم. ترین بیماری.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر