PORL

کتاب سلامت و اختلال جنسی همسران اثر مسعود نورعلیزاده میانجی اثر موسسه آموزشی و پژوهشی امام (…)

سلامت و اختلال جنسی همسران – پاتوق کتاب فردا

سلامت و اختلال جنسی همسران: رویکردی اسلامی و روان شناختی. 14 … ناشر کتاب : انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام (…) (ره). سال نشر : 1397.

کتاب سلامت و اختلال جنسی همسران: رویکردی اسلامی و روان …

بزرگترین فروشگاه اینترنتی …

كتاب «سلامت و اختلال جنسي همسران رويکردي اسلامي و …

مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام (…)(ره).

مسعود نورعلیزاده میانجی

شرح فعالیت های علمی، پژوهشی و فرهنگی مسعود نورعلیزاده میانجی. بسم الله الرحمن … كتاب «از خدا آگاهی تا خود آگاهی و آثار روان شناختی آن»، قم: مؤسسه امام (…) (ره) .۱۳۹۴ … جزوه آموزشی «مهارتهای غلبه بر مشکلات زناشویی»، مركز زنان و خانواده ریاست جمهوری، برای … کتاب «سلامت و اختلال جنسی همسران»، تدوین متون مؤسسه امام (…).

مرکز مشاوره نور روان‌شناختی نورعلیزاده پژوهشی ساله‌ی …

۷ ساله‌ی حجت الاسلام دکتر مسعود نورعلیزاده میانجی و به همت معاونت پژوهشی موسسه امام (…) در ۸۰۲ صفحه منتشر شد … 1 سال پیش. کارگاه آموزشی مهارت های #فرزندپروری رایگان استاد: دکتر آقاجانی رواندرمانگر و.

سبک زندگی اسلامی: نورالحیاة – Telegram

موضوع: آشنايي با اختلال پارانوئيد(بدبيني شديد)با نقش دقيق اسماعيل … خاص و يا افکار خاصي، آنها را متوقف يا بي اثر کنيد تا نگراني و اضطرابتان کم شود. … ارتباط با مدیر (مسعود نورعلیزاده میانجی: دانش‌آموخته حوزه و دانش‌پژوه دکترای … امام حسین (ع) … کتاب جامع «سلامت و اختلال جنسی همسران: رویکردی اسلامی و روان‌شناختی»

نجات فرد افسرده با جایگزین کردن افکار مثبت به جای افکار …

ایسنا/خراسان شمالی کارشناس گروه سلامت روان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم … میانه ، حجت الاسلام دکتر مسعود نورعلیزاده میانجی دانش آموخته سطح عالی حوزه و … از جمله آثار وی می توان به کتاب سلامت و اختلال جنسی همسران: رویکردی اسلامی . … ابتدا قصد حذف انقلاب از سینما را داشت/ به فرمان امام (…) فیلمبردار به جنگ .

راه پیشگیری از بیماری ها و حوادث چیست؟ – ایسنا | خبر فارسی

از جمله آثار وی می توان به کتاب سلامت و اختلال جنسی همسران: رویکردی اسلامی … این اعتقادی است که از امام (…)(ره) و مقام معظم (…)ی آموخته ام، اگر … دکتر گری نیمی ، مدیر موسسه ای به نام Workplace Bullying است که … در همین راستا سعید هاشم زاده رئیس اداره گردشگر سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دنیای …

مجموعه مقالات سومین کنفرانس دانش و فناوری روانشناسی،علوم …

موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان … اثر بخشی آموزش ابراز وجود بر احساس تنهایی دانش آموزان دختر … رفتار خودتخریبی در بین دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان دارای اختلال شخصیت مرزی … تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه تحت حمایت کمیته امداد امام (…)(ره) شهر بانه.

pdf-file

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺳﯿﺰده ﮔﺎﻧﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮﮔـﺬاري ﺑـﺮ ﺧﻮﯾﺸـﺘﻦ داري ﺟﻨﺴـﯽ … آﻣﻮزش. ﻋﻤﻮﻣﯽ. و. ﻋﺎﻟﯽ. ﺗﺎﺛﯿﺮ. ﺑﺴﺰاﯾﯽ. ﺧﻮاﻫﺪ. داﺷﺖ. (. ﺻﺎﻓﯽ،. ).9. از. ﻃﺮﻓﯽ. ﺗﺮﺑﯿـﺖ. و. آﻣـﺎده … اﻣﺎم. ﻋﻠﯽ. ﻋﻠﯿـﻪ. اﻟﺴـﻼم. ﻣـﯽ. ﻓﺮﻣﺎﯾـﺪ. : «. ﺷـﺨﺺ. ﻋﻔﯿﻒ. و. ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ. دار. زﻧﺎ. ﻧﻤﯽ. ﮐﻨﺪ. (». آﻣﺪي، … ﺗﺮﺑﯿﺖ. ﺟﻨﺴﯽ. ﻗﺮار. ﮔﯿﺮد. ﺗﺎ. ﻣﺤﺘـﻮاﯾﯽ. ﻣﻨﺎﺳـﺐ. و. اﺛﺮ. ﺑﺨﺶ. در. اﯾﻦ. زﻣﯿﻨﻪ. اراﺋﻪ. ﮔﺮدد . ﺳﺆال. ﭘﮋوﻫ …

پایگاه اطلاع رسانی معاونت پژوهش – موسسه آموزشی و پژوهشی …

تمدني در زندگي ديروز، امروز و فرداي ما اثر گذارد. … دبیرخانه کرسی‌ها برگزار می‌کند: كرسی ترویجی «الگوي سلامت جنسي همسران بر …

پايان نامه‌هاي دفاع شده – پرديس البرز دانشگاه تهران

دکتر روح اله هادي, بازتاب آثار و افكار شيخ سعدي در صحيفه ي نور امام (…) … دکتر سيدرضا حجازي, تاثير گرايش كارآفرينانه بر شدت صادرات با نقش ميانجي … دکتر ساحل همتي گركاني, اثر بخشي آموزش جنسي بر دانش و نگرش دختران نوجوان با … مقايسه مسئوليت پذيري و سلامت عمومي دانشجويان ورزشكار و غير ورزشكار پرديس …

مقاله: الگوی حیا در سبک زندگی اسلامی – پرسمان

کلیدواژه ها: حیا، عفاف، سبک زندگی، تربیت جنسی، مراقبت جنسی، اختلاط، تبرّج. … می توان به کتاب هایی همچون پژوهشی در فرهنگ حیا نوشته عباس پسندیده اشاره نمود که … اشاره مختصری داشته اند، اما محور بحث در این دو اثر، بر عفاف و حجاب متمرکز است. … و مشکلات جنسی» از مسعود نورعلیزاده میانجی، «گستره عفاف در زندگی انسان» از …

جستجو در پایان نامه‌ها – دانشگاه تبریز

114, اثر زیر لایه ناهمسانگرد بر مشخصات فیزیکی پلاسمون های سطحی در ساختار زوج لایه … رفتاری والدین در نشانه های اختلالات اضطرابی کودکان و نوجوانان با میانجی گری … 465, مطالعه ی ترکیبی مدیریت استعداد در ادارات آموزش و پرورش شهر تبریز … 940, مطالعه کیفی سلامت جنسی و زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن در میان …

مقالات نشریه مطالعات اسلام و روان شناسی | انجمن روان شناسی …

تأملي در سازه‌هاي مذهبي و جايگاه آنها در روان‌شناسي سلامت. مجيد صدوقي … بررسي تاثير آموزش اسلام‌محور به والدين بر عزت نفس نوجوانان … درمان يكپارچه‌ي توحيدي، رويكردي ديني در درمان اختلالات رواني … مسعود نورعليزاده ميانجي … تعیین اهداف تغییر رفتار و روان انسان در سخنان امام علی (ع): پژوهشی با روش تحلیل محتوا …

ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻬﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ اﺷﺮاق اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﻄﻬﺮ ﺧﺎ – دانشگاه فردوسی …

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺳﯿﺰده ﮔﺎﻧﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮﮔـﺬاري ﺑـﺮ ﺧﻮﯾﺸـﺘﻦ داري ﺟﻨﺴـﯽ. داﻧﺶ … ﻋﻤﻠﮑـﺮد. و. ﮐﯿﻔﯿـﺖ. ﻫـﺮ. دو. ﺣﻠﻘﻪ. آﻣﻮزش. ﻋﻤﻮﻣﯽ. و. ﻋﺎﻟﯽ. ﺗﺎﺛﯿﺮ. ﺑﺴﺰاﯾﯽ. ﺧﻮاﻫﺪ. داﺷﺖ. (. ﺻﺎﻓﯽ،. ).9. از … ﺗﺮﺑﯿﺖ. ﺟﻨﺴﯽ. ﻗﺮار. ﮔﯿﺮد. ﺗﺎ. ﻣﺤﺘـﻮاﯾﯽ. ﻣﻨﺎﺳـﺐ. و. اﺛﺮ. ﺑﺨﺶ. در. اﯾﻦ. زﻣﯿﻨﻪ. اراﺋﻪ. ﮔﺮدد . ﺳﺆال. ﭘﮋوﻫﺶ. ﺑﺮ … ﺟﻨﺴﯿﺖ از ﻣﻨﻈﺮ دﯾﻦ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ. ،. اول. ،. ﻗﻢ: اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ. …

نوشته های متفرقه ی من – دیکشنری آنلاین آبادیس

حاج امیدعلی با وجود آنکه در نوجوانی یک دستش را در اثر حادثه ای از دست داده بود ، ولی … در دنیای پر شتاب و پیچیده ی امروز، انسانها نیازمند آموزش هستند، و زندگی بدون … ایشان بسیار مشتاق (…) فقید انقلاب اسلامی حصرت امام (…) (ره) بودند و بعد از مرگش … استاد عبدالحسین شاکرمی بیش از چهارده جلد کتاب و صدمقاله ی علمی پژوهشی در …

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر